Agenda

Viermaal per jaar is er een bestuursvergadering:
(van 19.00 uur tot 21.00 uur)
6 maart 2024
12 juni 2024
25 september 2024
18 december 2024

Heeft u zaken die het bestuur aangaan, lever deze dan uiterlijk 14 dagen voor de vergadering aan. Graag per post of per e-mail.

Tuincontrole

Op een zaterdag vóór iedere vergadering vindt er een tuincontrole plaats. Het bestuur controleert dan of de tuinen goed onderhouden worden en de regels van de stichting worden nageleefd.

De tuincontroles in 2024 zijn gepland op:
(tussen 12:00 en 14:00 uur)
zaterdag 2 maart 2024
zaterdag 8 juni 2024
zaterdag 21 september 2024
zaterdag 14 december 2024

Schouw Waterschap

Het Waterschap AGV doet jaarlijks een schouw. Het is belangrijk dat het water in sloten en vaarten goed kan doorstromen. Dit voorkomt wateroverlast. Daarom controleren zij in november het water in ons gebied. Deze jaarlijkse controle heet de najaarsschouw. Grenst uw volkstuin aan een sloot, moet u zorgen dat deze goed onderhouden is. Lees hier meer over de schouw en het onderhoud dat u moet plegen.

Afval

Klik hier voor de afvalkalender van de Gemeente Stichtse Vecht.
Groen (snoei)afval kunt u wegbrengen naar het afvalscheidingsstation van de gemeente.
U kunt ook bij de gemeente grote witte tuinafvalzakken bestellen. Deze worden bij u thuis bezorgd en kunnen gevuld aan de weg gezet worden. Daarna neemt u weer contact op met de gemeente om de volle zakken op te laten halen. Lees hiervoor goed de voorwaarden op de website van de gemeente.