Privacybeleid

Het nieuwe privacybeleid Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is per 25 mei 2018 ingegaan.
We leggen duidelijk uit waarvoor Stichting Volkstuinen Levenslust Maarssen, jouw gegevens gebruikt:

1. Wat zijn persoonsgegevens?
Naam, adres, woonplaats, e-mailadres, rekeningnummer en telefoonnummer.

2. Waarvoor gebruiken we het?
Correspondentie, opstellen van de tuinovereenkomst.
Geen marketing activiteiten, we houden ons aan de wet.

3. Van wie hebben we de persoonsgegevens?
We krijgen de persoonsgegevens direct van de tuinder.

4. Welke persoonsgegevens verzamelen we?
Alleen de punten genoemd bij 1, puur voor administratieve doeleinden.
De belangrijkste reden dat we een lijst met de namen en adressen van de huurders hebben is dat zij huur moeten betalen. Zonder deze lijst is dat niet mogelijk.
Als iemand zich van deze lijst wil laten verwijderen kan hij ook niet langer huurder zijn.

5. Zo zorgen we voor je persoonsgegevens!
Bij Stichting Volkstuinen Levenslust Maarssen zijn je persoonsgegevens veilig.
Uw gegevens staan niet op onze website. Alleen uw naam en e-mailadres staan online bij MailChimp voor mailing doeleinden als u zich daar voor heeft aangemeld, zie 6.

6. Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees!
Voor mailing activiteiten maken we gebruik van MailChimp, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zult u geen e-mails meer van ons ontvangen.

7. Wat zijn jouw rechten!
Je kunt tegen bepaalde verwerkingen schriftelijk bezwaar maken. Waar mogelijk passen wij dat aan.

8. Onze visie op privacy!
Bankzaken regelen kan en mag niet zonder dat je persoonsgegevens deelt, maar daar is je bank voor verantwoordelijk, we innen alleen de betalingen en beoogd geen commerciële doeleinden.
Je hebt zelf invloed op hoe we je persoonsgegevens gebruiken, wat wel (Naam, adres, woonplaats, e-mailadres, rekeningnummer en telefoonnummer) en wat niet (medische gegevens of voor commerciële doelen).

Laatste aanpassing: 6 juni 2018